Ubicació

La sortida i l'arribada de la prova tindran lloc a Prades, al Carrer dels Colomers.

El village de la marxa Eutiches Muntanyes de Prades també estarà ubicat a Prades, concretament a la Plaça Major i a l'Oficina Municipal de Turisme de la mateixa població.